Course image Python for Beginners 1 - Python Language Basics
Programmeren

This is the introductory course for Python for Beginners.  Please start here if you have no experience coding in Python.  This course is self-paced; you can proceed through the course, but need to complete each unit before moving on to the next unit.

Course image Programmeren met PHP
Programmeren

 Tijdens deze periode (periode C) werken de leerlingen aan hun Praktische Opdracht en iedere week is een oefening van de toetsstof. Iedere week krijgt ongeveer dezelfde invulling. 

  1. De beoordelings rubric wordt besproken.
  2. Er wordt een nieuw thema of nieuwe techniek geïntroduceerd - de docent legt uit.
  3. Er komen een slideshow, een video uitleg en materiaal (software en bronnen) beschikbaar.
  4. Er wordt een quiz gepubliceerd (voor de ranking).
  5. De leerlingen implementeren de theorie binnen hun project.
 De opbouw van deze cursus is dan ook in een week format en is niet georganiseerd op onderwerp zoals in periode B. De theorie uit periode B geldt als naslagwerk.