Een overzicht van online en offline boeken, magazines en andere bronnen.

Course image Algemene bibliotheek
Bibliotheek

Een overzicht van boeken en magazines met daarbij oefeningen om snel de juiste informatie te kunnen achterhalen. Verder ook een overzicht van samenvattingen en woordelijsten van andere cursussen.