Informatica programma 2018 - 2019 zoals uitgevoerd op het Mill Hill College in Goirle, Brabant door Meindert A. Jorna