Weekly outline

  • Week 5 - Deze week lever je geen opdracht in. Docent heeft verlof. Jullie werken aan je idee zoals ingestuurd bij deel 2 van de PO. Er zijn nog maar twee inlever momenten (in totaal 4 in plaats van 5) en laatste is dus je eindproduct. Dat eindproduct is de uitwerking van jouw idee met aantal vereisten zoals beschreven in de Rubric in week 8. Bedenk je alvast dat jouw idee een oplossing moet betekenen binnen jouw dagelijkse leven, dat je daarbij verschillend INPUTS moet gebruiken en OUTPUTS en dat alle INPUTS en OUTPUTS een relatie hebben met elkaar. 

    Je zal ook iets moeten doen met gebruikersinput (zie playlist Arduino kanaal "Informatica Voortgezet Onderwijs").