Overzicht van het onderwerp

  • DEADLINE inleveren opdrachten en tests voor deze cursus is (voorlopig): vrijdag 18 juni 2020 - 17.00 uur - Opdrachten en tests die hierna nog worden ingeleverd tellen niet mee voor je eindcijfer. 

Intro Programmeren en Flowgorithm
Python
C#
Programmeren Arduino
PHP
PO ChatBot in PHP
Algoritmes
Data Privacy
Toetsweek - 23 - 29 juni