Overzicht van het onderwerp

 • Week 1

  Week 1: Herhaling, introductie en start projectmatig werken.

 • Week 2

  Week 2: 

  • Let op: deadline uitwerking van deze opdracht is vrijdag 16 september 17.00 - Daarna ga je punten verliezen - zie rubric. 

   Je hoeft hier voorlopig niet wat in te sturen want de docent kan live meekijken wie wat doet. 

   Opdracht voor deze week: 

   1. Start je mindmap in tweetallen.
   2. Brainstorm over thema "Informatica en actualiteit".
   3. Benoem concrete nieuws items die met informatica te maken hebben.
   4. Geef binnen je mindmap aandacht aan situaties en nieuws uit je eigen leefwereld en omgeving waarvoor je vanuit Informatica een relevante oplossing zou kunnen ontwikkelen. 
   5. Geef aandacht aan eventuele ICT oplossingen binnen je mindmap. 

 • Week 3

  Week 3: 

  • (Als je deze opdracht in tweetallen maakt, moet één van jullie deze opdracht inleveren en aangeven met wie hij of zij samenwerkt). 

   Waar moet je allemaal op letten bij "Projectmatig werken" en "Software engineering". Welke stappen zijn onderdeel van het proces? Ga in tweetallen op zoek naar informatie hierover op het internet en stuur hier jullie lijst in. 

   Jullie lijst wordt klassikaal besproken en in overleg met jullie gaan we klassikaal een complete lijst opstellen van alle zaken die aandacht verdienen bij tijdens het proces van Software enguineering en Projectmatig werken. 

   Bijvoorbeeld: 

   1. Klantcontact
   2. Overzicht, lijst van wensen klant
   3. Overzicht, lijst van afspraken met klant
   4. etc.


  • Deze korte presentatie wordt gebruikt tijdens de les om uit te leggen hoe je snel een website project kan starten met Wordpress op je eigen server. Vink af als de installatie van Wordpress gelukt is en je de mogelijkheden uit de presentatie hebt bekeken. 
  • Elke week wordt er aandacht gegeven aan een bepaalde techniek die kan worden ingezet bij het werken aan een project voor een klant. Je moet niet alleen redenen hebben om een bepaalde techniek te willen gebruiken. Sommige techniek zijn zó bekend en veelgebruikt dat je een goede reden moet hebben om die techniek niet te gebruiken. Vandaar deze controle lijst. Je moet aantonen dat je aandacht hebt gegeven aan alle onderdelen zoals genoemd in deze lijst om verder te kunnen. Daarmee ziet de docent of je in staat bent een juiste afweging te maken of je deze techniek wel of niet wilt gaan inzetten. 

   Vink af als je denk voldoende aandacht gegeven te hebben aan het genoemde onderwerp. De docent controleert en keurt onderdeel al dan niet goed. 

  • Bekijken Een inzending maken Een cijfer behalen

   Doorloop de wizard "Impact en klant" (zie hierboven), vul die in, exporteer het ingevulde document en lever dat hier in ter beoordeling. Het verslag uit dit document moet je helpen om zo snel mogelijk aan een klant te komen. Geef hier dan ook antwoord op de volgende vragen:

   1. Welke conclusie kan je verbinden aan de lijst met Skills gecombineerd met de lijst van Oplossingen. Oftewel: wat zou een perfecte klant of opdracht voor jou zijn? 
   2. Wie wordt jouw klant? Is deze klant de perfecte klant zoals volgt uit jouw evaluatie?

 • Week 4

  Week 4: 

  • Een inzending maken Een cijfer behalen

   Deze week maak je een beslissing wat betreft de klant. Wie of wat word je klant? Heb je nog geen klant, ga dan in overleg met de docent en kijk eventueel op https://coderschool.eu/joomla/index.php/klanten 

   Bij de voorbereiding bedenk je als eerste de thema's waarover je wilt praten. Vervolgens plaats je daaronder de relevante vragen. We gaan eerst klassikaal de thema's vaststellen die in elk informatica project aandacht moeten krijgen. Vervolgens bedenk je per team de nodige vragen bij elk thema. 

   Schrijf een voorbereiding klantgesprek (document) waarin je per thema vragen bedenkt die je aan de klant gaat stellen. Zo weet je straks zeker dat er tijdens het gesprek aan alles aandacht is gegeven en je snel kan beginnen met uitwerking van je product. Lever de voorbereiding hier in en publiceer je document binnen je PMS (Project Management System). 

   Mogelijke toetsvragen: 

   • Noem redenen om een voorbereiding klantgesprek te schrijven. 
   • Noem zoveel mogelijk onderwerpen/ thema's waar je tijdens klantgesprek aandacht aan zou moeten geven.

 • Week 5

  Week 5:

 • Week 6

  Week 6: Van Web naar App

  • Maak items: 10 Een cijfer behalen

   Hier plaats je gedurende deze periode en gedurende deze cursus in totaal 10 items met uitleg van de betekenis. De docent geeft via wekelijkse opdrachten aan welke items je hier moet publiceren en van uitleg moet voorzien. Vervolgens keurt de docent een item goed als die aanvullende informatie bevat die nog niet is gepubliceerd. Kopiëren van wat anderen hebben ingestuurd is dus nutteloos. Kijk ook altijd eerst even of je wel aanvullende informatie hebt wat betreft een eerder gepubliceerd item, voordat je dit item toevoegt. 

   In totaal moet iedereen 10 goedgekeurde items hebben. De begrippen die hier genoemd worden kunnen terugkomen in de toets. 

   Plaats de volgende items en hun definitie of uitleg binnen deze woordenlijst:


   • Wordpress
   • CMS
   • Backend
   • Open Source
   • Software engineering
   • Projectmatig werken
   • Artificial Intelligence
   • Machine learning
   • Blockchain technology
   • Augmented reality
   • Virtual reality

   • Joomla
   • Joomla component
   • Joomla plugin
   • Joomla module
   • APK bestand
   • Alfa versie software
   • Bèta versie software
   • RC versie software
   • Software upgrade
   • Software update
   • SCRUM
   • Wordpress plugin
   • Wordpress widget
   • SEO  • Ga naar www.joinmyquiz.com, login en doe mee met de klassikale quiz. Je hoeft hier verder niet wat in te sturen als je gewoon je voor- en achternaam gebruikt hebt bij het maken van de quiz. 

  • Via deze opdracht maakt je kennis met de ontwikkeling van een Data App via Joomla en de component Fabrik. 

   1. Installeer Joomla op je hosting ruimte (Installatron).
   2. Login als administrator en maak een administrator account aan voor: Docent - email: mjorna@pantarijn.nl en zorg dat daar de login-gegevens daarheen gestuurd worden.
   3. Werk de checklijst Joomla af voor deze week.
   4. Lever via deze opdracht de login gegevens van de docent in zodat die makkelijk zijn terug te vinden en deze opdracht beoordeeld kan worden. 

   P.s. Deze opdracht doe je NIET samen met iemand anders. 

  • Download hier de Fabrik Joomla component zonder dat je een account hoeft aan te maken. 

  • Werk deze lijst deze week helemaal af. De docent beoordeeld via de login gegevens die je hebt toegestuurd. Vergeet niet zelf de items af te vinken die je volgens jou hebt uitgewerkt.  
  • Ga naar www.joinmyquiz.com, login en doe mee met de klassikale quiz. Je hoeft hier verder niet wat in te sturen als je gewoon je voor- en achternaam gebruikt hebt bij het maken van de quiz. 

  • Een inzending maken Een cijfer behalen

   Bekijk deze video hieronder. Hier worden 12 onderdelen genoemd van project management. Benoem deze 12 onderdelen (Nederlands!) en geef uitleg van de betekenis in relatie tot jullie project. Deze opdracht maken we klassikaal. Wat je eigenlijk doet bij het maken van deze opdracht is afspraken maken als Team hoe je jullie project gaat beheren. Bedenk daarbij dat de docent ook onderdeel is van jullie Team. 

      

  • Bekijk deze lijst en controleer zelf of je alles hebt kunnen afvinken wat van je verwacht wordt.

 • Week 7


  • Bekijk deze video hieronder. Hier worden 12 onderdelen genoemd van project management. Benoem deze 12 onderdelen (Nederlands!) en geef uitleg van de betekenis in relatie tot jullie project voor zover relevant binnen jullie project. Termen uit deze video die je moet implementeren (en waarop je beoordeeld wordt wat betreft je PO) en die onderdeel zijn van de toetsstof zijn:

   1. Acceptatie criteria.
   2. Benefits (voordelen).
   3. Change control - (version control - log system).
   4. Interdependencies (afhankelijkheden).
   5. Project scope (en dan vooral: Out of scope en Scope Creep).
   6. Stage gate (fasering).
   7. Toleranties.

       

  • Een inzending maken Een cijfer behalen

   Ga naar AppYet en probeer van je website (Wordpress of Joomla) een mobiele App te maken. Laat hier weten wat je hebt ontdekt, wat de mogelijkheden zijn maar ook wat je vragen zijn.

 • TP10 - EINDPROJECT

  Deadline PO: week ná de kerstvakantie - 10 januari

  Tijdens deze laatste periode Informatica, werk je aan je eindproject. Dat is ook het enige product waarvoor je nog een beoordeling gaat krijgen. Je werkt samen en één uur in de week gebruik je voor instructie en overleg in de klas met je team (inclusief de docent) en het andere uur informatica gebruik je om buiten de klas te werken aan je project (binnen de cloud, online en in relatie tot de klant). 

  • Een inzending maken Een cijfer behalen

   Stuur hier alles in dat relevant is voor de beoordeling van je eindproject. De beoordeling zal plaatsvinden gedurende de gehele periode en daarvoor wordt de Rubric gebruikt. In overleg met de docent worden de genoemde onderdelen al dan niet afgevinkt en dat bepaalt uiteindelijk je eindcijfer. 

   Bekijk en bestudeer deze Rubric elke week en zorg dat je volgens deze Rubric aan je eindproject werkt. 

  • Keuze icoon
   A6vin2 - Indeling groepen A en B - welke dag kom jij op school? Keuze

   Tijdens deze laatste periode heb je nog maar één uur in de week les in de klas (107) - Het andere uur werk je online aan je project vanaf een zelf te kiezen locatie. Dat kan bijvoorbeeld ook bij de klant zijn of bij je teamgenoot thuis. Maar welke dag kiezen jullie voor de klassikale les?

   Niet beschikbaar tenzij: Je behoort tot V6in2-A
  • Keuze icoon
   A6vin1 - Indeling groepen A en B - welke dag kom jij op school? Keuze

   Tijdens deze laatste periode heb je nog maar één uur in de week les in de klas (107) - Het andere uur werk je online aan je project vanaf een zelf te kiezen locatie. Dat kan bijvoorbeeld ook bij de klant zijn of bij je teamgenoot thuis. Maar welke dag kiezen jullie voor de klassikale les?

   Niet beschikbaar tenzij: Je behoort tot V6in1-A
  • Laat hier alle informatie achter die nodig is om de docent als volwaardig teamlid te laten meewerken binnen jullie PMS (Project Management System). Dus: linken en inloggegevens. Hier hoeft verder geen info als notulen, logboek etc te komen. Dat vindt de docent (als het goed is) binnen jullie PMS. 

   Uiteindelijk worden jullie beoordeeld naar de mate waarin de docent tevreden is over het verloop van het samenwerkingsproces en het projectmatige werken. Zie Rubric.